Artikelindex

1629 - leeftijd 1 jaar

Gebeurtenissen in het leven van John Bunyan

Over het jeugdleven van Bunyan is weinig bekend. Dat wat we weten vinden we in de eerste paragrafen van zijn boek "Genade overvloeiendë voor de voornaamste der zondaren" ("Grace abounding to the chief of sinners ",1666). Zijn ouders sturen hem naar school waar hij het gebruikelijke onderwijs ontvangt, hij ontvangt hier of in ieder geval in deze tijd ook godsdienstonderwijs. Het meeste dat hij geleerd heeft is hij echter spoedig vergeten. Zijn leven brengt hij met zijn kameraden door op een bijzonder zondige wijze. Hij probeert zijn vrienden te overbluffen in vloeken, zweren, liegen en het lasteren van de Heilige Naam van God. In zijn jeugdjaren wordt hij geplaagd door boze dromen en visioenen, vaak is hij neerslachtig en heeft verdriet over zijn zondige leefwijze.

Historie van Nederland (de Republiek), Engeland en andere landen

Frederik Hendrik van Oranje verovert 's Hertogenbosch. Dit is in deze streken de zwaarste klap voor Spanje sinds de ondergang van de Armada in 1588.
Jacob Cats wordt raadspensionaris van Holland.

Login winkel