Artikelindex

1655 - leeftijd 27 jaar

Gebeurtenissen in het leven van John Bunyan

Hij verhuist naar Bedford en wordt diaken in de gemeente van St. John.
Zijn eerste vrouw sterft kort na de verhuizing, John blijft achter met vier kinderen. Ook ds. Gifford sterft in september van dit jaar.
Bunyan heeft dit jaar veel problemen met zijn gezondheid, hij lijdt aan tuberculose.

Historie van Nederland (de Republiek), Engeland en andere landen

De Witt en Willem Frederik komen tot een vergelijk. Willem Frederik mag opperbevelhebber van het leger worden, maar hij moet ophouden zich luitenant-stadhouder van Overijssel te noemen. Daarmee erkent hij in feite de Akte van Uitsluiting van Willem III.

Login winkel