Artikelindex

1637 - leeftijd 9 jaar

Gebeurtenissen in het leven van John Bunyan

In 1637 wordt op aanraden van Koning Charles I (1625-1649) door Dr. William Laud, aartsbisschop van Canterbury een "Book of Canons" geschreven. Hierin zijn de kerkelijke ceremoniën op een haast roomse manier voorgeschreven. De predikers zijn verplicht de liturgie in een koorhemd te lezen, het avondmaal knielend te laten gebruiken, een altaar in de kerk te plaatsen, enz. De koning kreeg een absolute macht in de kerk en bestuurde die door zijn bisschoppen die in rangen waren ingedeeld. De koning deed al wat hij kon om deze ceremoniën aan het Engelse en Schotse volk op te dringen.

statenbijbelHistorie van Nederland (de Republiek), Engeland en andere landen

De Statenbijbel verschijnt. De Statenbijbel wordt in opdracht van de synode van Dordrecht (1618 - 1619) gemaakt. De Nederlandse vertaling ging van de grondteksten uit. De vertalers kwamen uit alle gewesten van de Nederlanden. Breda valt opnieuw in handen van de Republiek.

 

 

 

 

 

Klik op het plaatje voor een grotere afbeelding van de titelplaat van de Statenbijbel.

 

Login winkel