Wat kunt u doen?

U kunt in de eerste plaats ons werk gedenken in uw gebeden. Dit is het machtigste wapen. Denk maar aan Christen in de Christenreis, die met dat wapen de duivel op de vlucht joeg.

Als particulier

Geld donerenBoeken bestellen om aan uw onkerkelijke buurman of buurvrouw, vriend of vriendin of collega te geven. Wilt u een project financieren? Bel voor info 0342 461552 of stuur een mail (klik hier).

Als school

Een voorlichter uitnodigen voor een presentatie. Een actie opstarten voor lectuur t.b.v. scholen in bijvoorbeeld Oost-Europa. Boeken bestellen voor de bibliotheek of mediatheek.

Als kerkelijke gemeente

Geld donerenBoeken bestellen voor kinderen van de Zondagsschool, catechisanten en verenigingen. Een lezing met dia's aanvragen.

Als bedrijf

Geld donerenBoeken bestellen voor een kerstpakket aan werknemers. Een project financieren. Bel voor info 0342 461552 of stuur een mail (klik hier).

Als evangelist

Boeken bestellen om te verspreiden via acties, zoals huis aan huis, wachtruimtes, asielzoekerscentra. Nieuw ingekomenen een brief met boekjes als welkom geven. Een Bunyan-avond voor on- en of randkerkelijken organiseren.

Login winkel